ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2563

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1032 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2563 05/01/2021
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 07/12/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ด้านการป้องกันผู้ไม่สูบบุหรี่ และกำหนดจัด "เขตสูบบุหรี่" 03/12/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 30/11/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 30/10/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1081 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 28/10/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1080 / 2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 28/10/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1060 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดดาว - เดือน ประจำปีการศึกษา 2563 "ทูตจันทรา กุลบุตร กุลธิดา จันทรเกษม" 28/10/2020
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1058 / 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเปิดโลกกิจกรรม ( World of Activity Exhibition 2020 ) ประจำปีการศึกษา 2563 28/10/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ระดับมหาวิทยาลัย 28/09/2020