ประกาศ คำสั่ง มหาวิทยาลัย 2562

Display # 
Title Created Date
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1270 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันครู : คารวะอาจารย์ 06/01/2020
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการประกวดคลิป VDO กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup โจทย์ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 ระดับมหาวิทยาลัย 24/12/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1043 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup และ กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2562 29/10/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1031 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (สิงหาคม 2562 - กรกฎาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) 24/10/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง ผลการคัดเลือกบริษัทตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 20/09/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 918 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดดาว-เดือน ประจำปีการศึกษา 2562 "กุลบุตร กุลธิดา แสงดาว แสงเดือน" 18/09/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 917 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2019) ประจำปีการศึกษา 2562 18/09/2019
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง การเสนอราคาให้บริการตรวจสุขภาพและตรวจสารเสพติดนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 10/09/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 870 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาและประชุมผู้ปกครองกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผู้กู้รายใหม่ชั้นปีที่ 1-5 และรายเก่าต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 05/09/2019
คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 830 / 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานฝึกอบรมอาชีพและนัดพบแรงงานแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า "มีงาน มีอาชีพ CRU" ประจำปีการศึกษา 2562 30/08/2019