การจัดการข้อมูลจาก Google Forms สู่ Excel

>>> การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Forms พร้อมสร้าง QR Code <<<


[ 1 / 14 ]
1. กดที่แบบฟอร์ม


 

[ 2 / 14 ]
1. กดที่ "การตอบกลับ" ( หมายเลขด้านหลังคือจำนวนของผู้ตอบแบบสอบถาม)


 

[ 3 / 14 ]
1. กดที่ปุ่มนี้ เพื่อสร้างสเปรตชีต


 

[ 4 / 14 ]
1. กดปุ่มนี้ เพื่อสร้างสเปรตชีตใหม่
2. กดปุ่ม "สร้าง"


 

[ 5 / 14 ]
1. กดปุ่มนี้เพื่อเข้าสู่การดาวน์โหลด


 

[ 6 / 14 ]
1. กดปุ่มนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ .csv


 

[ 7 / 14 ]
1. ไปยังที่อยู่ในการจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา
2. คลิ๊กขวาที่ไฟล์
3. เลือก Extract Here เพื่อแตกไฟล์จาก Winrar ( ในกรณีนี้ใช้ตัวบีบอัดด้วยโปรแกรม Winrar )


 

[ 8 / 14 ]
1. เมื่อทำการ Extract Here ออกมาแล้ว จะได้ไฟล์ดังภาพ


 

[ 9 / 14 ]
1. เปิดโปรแกรม Excel และไปที่ Tab DATA
2. กดที่นี้ ค้นหาที่เก็บไฟล์
3. เลือกไฟล์
4. กดปุ่มนี้ เพื่อนำเข้าข้อมูล


 

[ 10 / 14 ]
1. กดปุ่มนี้ เพื่อจัดการข้อมูล
2. กดปุ่ม "Next"


 

[ 11 / 14 ]
1. กดปุ่มนี้ เพื่อเลือกตัวคั่นข้อมูลแบบ Tab
2. กดปุ่มนี้ เพื่อเลือกตัวคั่นข้อมูลแบบ Comma
3. กดปุ่ม "Next"


 

[ 12 / 14 ]
1. กดปุ่ม "Finish"


 

[ 13 / 14 ]
1. กดปุ่ม "OK"


 

[ 14 / 14 ]
1. จะได้ข้อมูลการตอบแบบสอบทั้งหมดในรูปแบบไฟล์ Excel จากนั้นก็สามารถนำข้อมูลไปจัดการตามที่เราต้องการ


 การหาผลลัพธ์ด้วยสูตร COUNTIFS

สูตร COUNTIFS คือการระบุเงื่อนไข เพื่อนำไปค้นหาภายในเซลล์และนับจำนวนในเซลล์นั้นที่ตรงกับเงื่อนไข

1. พิมพ์สูตร =COUNTIFS(D2:D5,"ปานกลาง") แล้วกดปุ่ม Enter ที่คีย์บอร์ด
2. อธิบายสูตร D2 และ D5 ตัว D คือ แถว D
3. อธิบายสูตร D2 และ D5 เลข 2 และ 5 คือ คอลั่มที่ 2 ถึง คอลั่มที่ 5
4. ผลลัพธ์จากการใช้สูตร