คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ 1120 / 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)

ลงวันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561

เนื้อหา :  >>> Cilck <<<