บัญชีรายชื่อนักศึกษายื่นขอผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการระหว่างการศึกษาเรียนรู้ ประจำปี 2560

วันที่ : 06/02/2561

เนื้อหา :

รอบเดือนตุลาคม 2560  >>> Cilck <<<

รอบเดือนพฤศจิกายน 2560  >>> Cilck <<<

 

* หากไม่พบข้อมูลให้ติดต่อเจ้าหน้าที่