การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้นักศึกษาที่มิได้ศึกษาวิชาทหารและอยู่ระหว่างการศึกษเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2564

เนื้อหา : >>> Cilck <<< 

 

แบบคำร้องการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร : >>> Cilck <<<

กลุ่ม Line : >>> Click <<<