ภาพกิจกรรม

Display # 
Title Created Date
พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 17/02/2020
พิธีเปิด Grand Opening Innovation Club by GSB Startup ภายใต้โครงการ Innovation Club By GSB Startup 28/12/2019
กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 18 "เทาเหลืองเกมส์" 26/12/2019
ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 01/10/2019
กิจกรรม เปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2019) 01/10/2019
กิจกรรม "มีงาน มีอาชีพ CRU2562 " 09/09/2019
พิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2562 30/08/2019
บรรยายจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หลักสูตร "เยาวชนไทย ตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา" 20/08/2019
ภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 22/07/2019
ภาพบรรยากาศกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสากล ประจำปี 2562 26/06/2019