ภาพกิจกรรม

Display # 
Title Created Date
ทีมวิศวกรสังคมและองค์การนักศึกษา ลงพื้นที่มอบถุงปันสุข 28/08/2021
พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 22/07/2021
พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 07/09/2020
พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 17/02/2020
พิธีเปิด Grand Opening Innovation Club by GSB Startup ภายใต้โครงการ Innovation Club By GSB Startup 28/12/2019
กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 18 "เทาเหลืองเกมส์" 26/12/2019
ส่งมอบสิ่งของที่ได้รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม 01/10/2019
กิจกรรม เปิดโลกกิจกรรม (World of Activity Exhibition 2019) 01/10/2019
กิจกรรม "มีงาน มีอาชีพ CRU2562 " 09/09/2019
พิธีไหว้ครู "ปาเจรา น้อมนบบูชา ศรัทธาอาจาริยคุณ" ประจำปีการศึกษา 2562 30/08/2019