ภาพกิจกรรม

Display # 
Title Created Date
จิตอาสา ทำความดี บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 19/07/2022
พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 18/07/2022
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 03/07/2022
กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 03/07/2022
ทีมวิศวกรสังคมและองค์การนักศึกษา ลงพื้นที่มอบถุงปันสุข 28/08/2021
พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564 22/07/2021
พิธีไหว้ครูและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 07/09/2020
พิธีอัญเชิญพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 17/02/2020
พิธีเปิด Grand Opening Innovation Club by GSB Startup ภายใต้โครงการ Innovation Club By GSB Startup 28/12/2019
กิจกรรมกีฬานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 18 "เทาเหลืองเกมส์" 26/12/2019